Trương Nguyễn

Danh sách liên hệ nhân sự Công ty:
1. Phòng Giám đốc

 1. Cô Dung – ngocdung_paltal@yahoo.com.vn
 2. Cô Phượng – nguyendung@paltal.vn

2. Phòng Kinh Doanh Miền Nam

 1. Đoàn Thái Toàn – cco_daothaitoan@yahoo.com
 2. Lê Thị Cẩm Loan
 3. loan.le@paltal.vn
 4. minhthao.duong@paltal.vn
 5. nguyendung-aeon@paltal.vn
 6. nguyendung-bigc@paltal.vn
 7. nguyendung-coopmart@paltal.vn
 8. nguyendung-sieuthi@paltal.vn
 9. nhan.nguyen@paltal.vn
 10. thaitoan.dao@paltal.vn
 11. tien.nguyen@paltal.vn
 12. tram.nguyen@paltal.vn
 13. tuyen.le@paltal.vn
 14. xuananh.nguyen@paltal.vn

3. Phòng Kinh Doanh Miền Bắc

4. Phòng Marketing

 1. Huỳnh Ngọc Vương – 0905.248.359 – vuong.huynh@gmail.com
 2. aihuong.nguyen@paltal.vn
 3. minhtam.pham@paltal.vn
 4. ngocthuy.pham@paltal.vn
 5. quocthi.phan@paltal.vn
 6. thinh.it@paltal.vn
 7. tuyet.tran@paltal.vn

5. Phòng Sản xuất

 1. bichvan.nguyen@paltal.vn
 2. ngocbich.tran@paltal.vn
 3. ngocchau.do@paltal.vn
 4. quangthinh.nguyen@paltal.vn
 5. thanhbinh.nguyen@paltal.vn
 6. thuhong@paltal.vn

6. Phòng Kế Toán

7. Phòng Thiết kế

 1. an.nguyen@paltal.vn
 2. diem.phan@paltal.vn
 3. ha.nguyen@paltal.vn
 4. linh.nguyen@paltal.vn
 5. ngocthach.tran@paltal.vn
 6. phuong.bach@paltal.vn
 7. phuongthao.nguyen@paltal.vn
 8. tam.nguyen@paltal.vn
 9. thai.phan@paltal.vn
 10. thao.doan@paltal.vn

8. Tổ trưởng

 1. bichvan.nguyen@paltal.vn
 2. dung.bach@paltal.vn
 3. kimlien@paltal.vn
 4. le.nguyen@paltal.vn
 5. ly.dang@paltal.vn
 6. ngan.trinh@paltal.vn
 7. nhuyen.nguyen@paltal.vn
 8. thuha.tran@paltal.vn
 9. trang.nguyen@paltal.vn
October 4, 2017

Protected: Contact

There is no excerpt because this is a protected post.