Size 2XL

Lọc
PALTAL
149,000 ₫ 239,000 ₫
-38%
Vàng Chanh
Xanh Lá
Hồng Cam
PALTAL
149,000 ₫ 239,000 ₫
-38%
Hồng Đậm
Đỏ Tươi
Hồng Cam
Cam
Vàng
Xanh Lá
PALTAL
399,000 ₫ 579,000 ₫
-32%
Hồng Đào
Da Đậm
Xám Tiêu
xanh Bơ
Tím cà
Ruốc Hồng
Đỏ Gạch
Vàng Osaka
Xanh E
Xanh Đen
PALTAL
269,000 ₫ 389,000 ₫
-31%
Xám
Sen Đỏ
Đen
PALTAL
279,000 ₫ 429,000 ₫
-35%
CaFe
Xám Đậm
Xanh Tuyết
PALTAL
219,000 ₫ 299,000 ₫
-27%
Nho Tím
Màu Da
Đen
Nâu
Xanh Đen
PALTAL
419,000 ₫ 579,000 ₫
-28%
Hồng Đất
Tím Cà
Xanh Biển
PALTAL
369,000 ₫ 479,000 ₫
-23%
Đỏ Mận Melan
Vàng Osaka Melan
Xanh Suplo Melan
PALTAL
519,000 ₫ 699,000 ₫
-26%
Cam Đậm
Be
Hồng
Xanh Biển
Xanh Melan
PALTAL
449,000 ₫ 629,000 ₫
-29%
Xanh Lá Mầm
Da Đậm
Đỏ Tươi
Hồng Đào
Xanh Denim
Xanh Thạch Anh
PALTAL
219,000 ₫ 329,000 ₫
-34%
Bông Đỏ Tươi
Bông Cam
Bông Xanh
Bông Xanh Bích
PALTAL
339,000 ₫ 449,000 ₫
-25%
Cốm Vàng Melan
Cam Melan
Xanh Pastel
PALTAL
249,000 ₫ 399,000 ₫
-38%
Xanh Bích
Xám Đậm
Xanh Đen
PALTAL
159,000 ₫ 249,000 ₫
-37%
Sen Đậm
Hồng Đất
Màu Da
Rêu Đồng
Trắng
Xanh Apple
Xanh Đá
Xanh Ngọc
Đỏ Đô
Đen
Khác
279,000 ₫ 369,000 ₫
-25%
Ruốc Đậm
Hồng Sen
Tím
Trắng
Xám Tiêu
Xanh Lá Mạ
PALTAL
159,000 ₫ 249,000 ₫
-37%
Cam
Tím Hồng
Trắng
Vàng Cúc
Xanh Ngọc
Đen
Khác
369,000 ₫ 549,000 ₫
-33%
Đỏ Hồng Melan
Cam Melan
Gạch Melan
Xanh Pastel
Xanh Lá Melan
Xám Trắng Melan
Xám Tiêu
Xanh Xám Melan
Xám Đậm Melan
Xám Đen Melan
PALTAL
369,000 ₫ 479,000 ₫
-23%
Hồng Sen
Đỏ Gạch
Rêu Đồng
PALTAL
299,000 ₫ 409,000 ₫
-27%
Đỏ Tươi
Hồng Da
Xanh Apple
Xanh Đen
PALTAL
109,000 ₫ 199,000 ₫
-46%
Hồng Sen
Dâu
Hồng Phấn
Nâu Đất
Vàng Mơ
Xanh Lá Non
Xanh Thạch Anh
PALTAL
109,000 ₫ 199,000 ₫
-46%
Hồng Phấn
Dâu
Hồng Sen
Nâu Đất
Vàng Mơ
Xanh Lá Non
Xanh Thạch Anh
PALTAL
109,000 ₫ 199,000 ₫
-46%
Xanh Lá Non
Dâu
Hồng Phấn
Nâu Đất
Hồng Sen
Vàng Mơ
Xanh Thạch Anh
PALTAL
319,000 ₫ 399,000 ₫
-21%
hồng đào
tím bằng lăng
vàng chanh
xanh bạc hà
Hồng Đào
Vàng Chanh
Tím Bằng Lăng
PALTAL
369,000 ₫ 499,000 ₫
-27%
Hồng Đất
Da Đậm
Xanh Denim
PALTAL
369,000 ₫ 479,000 ₫
-23%
Đỏ Hồng Melan
Vàng Melan
Xanh Pastel
PALTAL
449,000 ₫ 629,000 ₫
-29%
Tím Bằng Lăng
Đỏ Đậm
Vàng Osaka
PALTAL
369,000 ₫ 479,000 ₫
-23%
Cốm Vàng
Hồng Sen
Tím Bằng Lăng
PALTAL
169,000 ₫ 279,000 ₫
-40%
Sọc Cam
Sọc Dâu
Sọc Nâu
Sọc Xanh Xám
Sọc Xanh Lá
Sọc Xám
Sọc Đen
PALTAL
169,000 ₫ 279,000 ₫
-40%
Sọc Cam
Sọc Dâu
Sọc Nâu
Sọc Xanh Xám
Sọc Xanh Lá
Sọc Xám
Sọc Đen
PALTAL
339,000 ₫ 449,000 ₫
-25%
Xanh Suplo Melan
Đỏ Đậm
Tím Melan

Sản phẩm đã xem ↔